Recomandă-ne
Meniu
Căutare aici
Forma de intrare
Linkuri utile


Articole recente
[29.03.2014]
Să aducem bucuria Învierii lui Hristos celor mai trişti ca n...
[02.01.2014]
Daruri de Craciun 6
[24.02.2013]
Codexul Imparatesei Teodora
[11.02.2013]
Soborul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cu...
[02.02.2013]
Cuvinte pentru o bună vieţuire - Sf. Maxim Mărturisitorul
[01.02.2013]
Sfantul Eftimie cel Mare
[01.02.2013]
Ura se naste prin pomenirea raului!-Sf.Macarie cel Mare
[19.01.2013]
Botezul Domnului - Boboteaza
[25.12.2012]
Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, mare făcător de minu...
[19.12.2012]
Mos Nicolae
[18.12.2012]
De Crăciun dăruieşte bucurie!
[21.09.2010]
Nasterea Maicii Domnului
[18.09.2010]
În biserici Te voi binecuvânta, Doamne!
[30.07.2010]
Pomenirea Sfintei Marei Muceniţe Marina
[28.07.2010]
„Zoia cea de piatră”: o minune din zilele noastre a Sfântulu...
[01.06.2010]
Istoria Sfintei Noii Mănastiri Neamţului, care se află în Ba...
[20.03.2010]
Să ajutăm copiii cu deficienţe de auz!
[12.02.2010]
Apariţie editorială: "Mitropolitul Visarion Puiu: Viaţa şi o...
[09.02.2010]
Puterea Rugăciunii și Oamenii de Știință!…
[09.02.2010]
Cum ierarhizăm prioritățile în viața noastră…(pildă)
Arhivă
Calendar
«  Iunie 2010  »
LnMaMrJViSbDu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Imagini recente
Home » 2010 » Iunie » 12 » Acafistul Sfântului şi Dreptului Părinte Feodosie dela Balta
Acafistul Sfântului şi Dreptului Părinte Feodosie dela Balta
22:57

Fraţi creştini, astăzi vă aducem în premieră spre mângâierea frăţiilor voastre, Acatistul Sfântului şi Dreptului Părinte Feodosie de la Balta, care anul trecut a fost canonizat de Biserica ortodoxă rusă. Acestui Mare Sfânt cinstit de basarabeni încă de la începutul secolului XX, acuma avem posibilitatea să-i citim Acatistul în dulcele nostru grai românesc. Pentru rugăciunile   Sfântului şi Dreptului Părintelui nostru Teodosie de la Balta, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumneze, Miluieşte-ne pre noi!Către Sfântul şi Dreptul Feodosie dela Balta

Tropar, glasul al 3-lea

O, Sfinte şi Drepte Părinte Feodosie, roagă-L pre Milostivul Dumnezeu şi pre Prea Curata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, să ne dea nouă iertare păcatelor şi tămăduire tuturor boalelor şi neputinţelor, de uneltirile demonilor apărare, de toată vrajba şi zavistia îngrădire, sufletelor şi trupurilor noastre curăţie şi sfinţenie, iară de moartea cea veşnică izbăvire şi mântuire, să ne dăruiască nouă după mare mlia Sa şi după mulţimea îndurărilor Sale.

Condac, glasul al 6-lea

Alesule mărturisitor al lui Hristos şi al Sfintei Troiţe, sfinţite, hrănitorul şi mângâitorul celor ce pre jos călătoreau spre ale Kievului Sfinţenii, încă şi Acoperemântului Maicii Domnului ales închinător, iar zidirilor lăcaşului din Balta însufleţitor şi îndrumător te-ai arătat, întru care şi cu moaştele tale cele tămăduitoare până astăzi te odihneşti, unde şi ale noastre rugăciuni şi laude le primeşti, iară noi sfintelor tale moaşte închinându-ne şi racla ta cu dragoste sărutându-o, aşa îţi grăim: Bucură-te, cel ce prin înfricoşatele şi multele tale minuni, de Dumnezeu prea bine eşti proslăvit, Drepte Părinte Feodosie.

Rugăciune
către Sfântul Feodosie Marele făcătoriu de minuni

O, prea slăvite şi Mare făcătoriule de minuni, Sfinte şi Drepte Părinte Feodosie, cela ce în pământul nostru ai strălucit cu blagocestivele tale fapte şi tuturor celor ce cu credinţă la ale tale rugăciuni şi binefaceri aleargă le întinzi mâna ta cea plină de dar şi de ajutor, căci prin mila lui Dumnezeu şi ale omului străduinţe celor sărmani toate spre bine le îndreptezi: celor vlăguiţi şi istoviţi întărire, celor goi îmbrăcăminte, celor însetaţi adăpare, celor flămânzi hrană, celor călători odihnă, celor neputincioşi şi bolnavi alinare şi tămăduire, încă şi reaua credinţă şi răzvrătirea cu cuvinte pline de râvnă le-ai dezrădăcinat, iară prea slăvita a doua venire a lui Hristos Dumnezeului nostru, pentru nefăţarnica şi Înfricoşata Judecată bine o ai propovăduit, prin ale tale minunate şi de Dumnezeu insuflate scrieri, cele ce până şi la palatele împărăteşti au ajuns, roagă dară pre Preaînaltul Dumnezeu, Cel în Troiţă Sfântă slăvit şi lăudat, şi pre Prea Curata Fecioară Maria Născătoarea de Dumnezeu, pentru noi toţi, cei ce în păcate, în patimi şi în neputinţe petrecem, şi la a ta caldă mijlocire pentru noi, cei ce pierim şi de mântuirea noastră deznădăjdundu-ne, la tine alergăm. Cere dară pentru noi un adaos de dreaptă credinţă, iară către Dumnezeu şi Maica Domnului aprindere de râvnă spre fierbinte rugăciune, ca lepădând cu totul calea cea rea a pieirii, să ne învrednicim de iertarea păcatelor, de tămăduirea cea sufletească şi trupească, şi înaintea pristăvirii noastre mântuire să căpătăm, şi aşa pre Dumnezeul Cel minunat între Sfinţii Săi, şi pre Împărăteasa Cerului să Îi slăvim, iară pre tine în lăcaşurile drepţilor văzându-te, Tatălui Celui fără de început, împreună şi Unuia Născut Fiului Său, şi Prea Sfântului şi de viaţă făcătoriului Său Duh, neîncetată cântare de laudă împreună cu îngerii Îi cântăm. Amin.

Acafistul Sfântului Feodosie dela Balta

Condacul 1

Alesulei şi îndreptătorulei al Turmei lui Hristos, Sfinte Feodosie, cela ce ai înoit Lumina cei neînserată, care şi pre mine cu nădejdea m-ai întărit în dragostea Sfintei Troiţe, ca Unuia, lui Dumnezeu celui adevărat să-i cântăm, văzând a ta mare milă vărsându-se preste noi şi minunându-ne de tine, îndreptătoriulei de Lumină, îţi cântăm:
Bucură-te Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Icosul 1

Luminătoriulei al lumii şi învăţătoriulei al Creştinătăţii, cela ce m-ai trezit din somnul necunoştinţei spre lauda Celui Preaînalt, pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, cela ce ai aruncat haina ta preste noi, precum şi Ilie oarecând au aruncat haina sa preste Elisei;
Bucură-te, cel mai întâi şezător pre scaun la cea de a doua chemare la Cina Mielului;
Bucură-te, Biserică întrupată, carele ai fost cunoscut de către vulturii cei adevăraţi;
Bucură-te, începerea măsurii adâncului şi al înălţimii Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, smochin înmugurit, dela care se vede primăvara;
Bucură-te, toiag cu carele s-au bătut în uşa Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, corn din care izvorăşte untdelemnul, spre ungerea şi gătirea la cea de a doua chemare a Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te ceriu nou dela care s-au înnoit Biserica Răsăritului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 2

Văzând noi pământul tău cel bun, întru care sămânţa adevăratului Dumnezeu prinzându-se şi roduri cântărite aducând, asemenea celor trei coconi, care cu înfrânarea au ruşinat întunericul Vavilonului şi au cinstit lumina lui Israil, întru asemănarea Sfintei Troiţe, de unde şi noi văzându-te pre tine, Părinte Feodosie, că, cu înfrânarea şi cu îndrăznirea ta ai ruşinat pre întunericul Vavilonului acestui de acum şi ai cinstit lumina Adevărului, dintru care şi noi fiind luminaţi, în numele Sfintei Troiţe, ne-am învăţat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Înţelepciunea lui Dumnezeu avându-o, te-ai arătat biruitori în Biserica lui Hristos, în oraşul Balta, unde ai ruşinat pre învăţătorii cei minciunoşi ai rascolnicilor, iară noi văzându-te pre tine bun lucrători al viei lui Hristos, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cela ce eşti întru asemănare întocmai cu Noe, că precum acela în vremea înotării cu corabia, au slobozit porumbul să-i aducă semn spre viaţă, şi i-au adus o viţă de măslin, spre nădejde de viaţă aşa şi tu Părinte Feodosie, în vremea înotării Corabiei lui Hristos, ai slobozit porumbul din Corabie, din Baltă, ca să-ţi aducă semn cu nădejde spre viaţă;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că ţi-au şi adus tot aceeaşi viţă de maslin;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că precum atuncea s-au sculat unul din fiii lui Noe şi au îndemnat pre toţi ca să zidească turn înalt, până la Ceriu;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că ne fiind încă vremea înălţării Turnului, au amestecat Dumnezeu toate limbile şi le-au împrăştiat până la marginile Pământului;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că atunci când au venit vremea împlinirii zidirii Turnului, au venit Hristos şi au împăcat toate limbile cele împrăştiate;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că adunându-le pre toate întruna, le-au poruncit ca să zidească Turnul şi încă mai rămânând prieteni şi fraţi, din cei chemaţi la zidirea Turnului, s-au sculat unul din fiii tăi, ca un Împărat, zicând: Veniţi prieteni şi fraţi, cei rămaşi dela turn, ca să-l zidim, că au venit vremea Turnului;
Bucură-te, cel întocmai cu Avraam, care fiind iubitoriu de streini, i s-au întâmplat de L-au primit pre Dumnezeu întru a sa casă şi i-au făgăduit lui fiiu, prin care s-au blagoslovit toate neamurile;
Bucură-te, Părinte Feodosie, că şi tu fiind iubitoriu de streini, L-ai primit pre Dumnezeu întru a ta casă şi ţi s-au făgăduit fiiu, prin care numele lui Hristos se proslăveşte la toate neamurile;
Bucură-te, Sfinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoba a toată lumea!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt sălăşluindu-se întru tine, fericitulei Feodosie, ai luat jugul cel bun al lui Hristos şi cu glasul Lui zicând: Veniţi şi împreunaţi glasul vostru cu al Meu, şi inima voastră cu a Mea spre Lumină, că cine este de se cutremură de Straşnica, Înfricoşata şi Dreapta Judecată a lui Dumnezeu, şi cine este de înţelege despre arătarea slăvitei Împărăţiei Lui şi doreşte a sta dea dreapta Lui, ca să nu se mai depărteze dela Hristos, cine este de se minunează de mărirea soarelui care împodobeşte ceriul şi toată lăţimea pământului, veniţi împreună să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având a merge la a doua venire a Domnului, chemarea şi asemănarea învăţăturii lui Enoh, cel al şaptelea dela Adam, care mărturisea, zicând: Iată, va veni Domnul întru mii de Sfinţi Îngeri, ca să facă Judecată, iară noi pentru aceasta minunându-ne de tine îţi cântăm:
Bucură-te, Părinte Feodosie, cela ce ai glăsuit către Mireasa lui Hristos, că au venit vremea şi ceasul, ca fiecare să se apropie de chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cel dintâi;
Bucură-te, cela ce lui Alexandru Întâiul, împăratul a toată Rossia, i-ai vestit ca şi el să-şi ia dimpreună cu ai săi fii drept pavăză, Credinţa, că au venit vremea ca fiii lui Dan să se războiască cu fiii Iudeii;
Bucură-te, cela ce te asemănezi şi cu Iacov, ai cărui fii l-au vândut pre al lor iubit frate;
Bucură-te, că până la urmă el s-au sculat ca un împărat şi şapte ani au adunat pâine în jitniţele sale, şi la vremea de foamete i-au hrănit pre toţi cei ce se duceau să cumpere pâine dela el;
Bucură-te, că şi cu tine aceeaşi s-au întâmplat, că şi ai tăi fii l-au vândut pre al lor iubit frate;
Bucură-te, că el s-au sculat ca un Împărat şi şapte ani au adunat pâine, şi la vremea de foamete a Împărăţiei, le-au dat la toţi cei ce se duceau să cumpere dela dânsul;
Bucură-te, Feodosie, cela ce te-ai asemănat Părinţilor celor cu nume Mare şi înalt;
Bucură-te, Părinte Feodosie, cela ce te-ai învrednicit cu nume Mare a te numi şi a te chema Tată a multor fii;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 4

Furtună mare s-au ridicat dela fiii neascultării, vrând ca să-ţi piardă ostenelele tale, Părinte Feodosie, iară Tu la o şi mai mare răbdare te-ai dat, căci ei ca nişte tâlhari noaptea, de către noapte la tine viind şi pre tine luându-te, şi preste apa Ladojului ducându-te, şi la Mănăstirea Conoveţului dându-te, unde timp de trei ani ziua şi noaptea n-ai mai încetat de plâns, iară de acolo, după a lui Dumnezeu lucrare, înapoi întorcându-te, cu dragoste pre împărat l-ai întâmpinat şi pre toţi învăţându-i şi sfinţindu-i, căci s-au apropiat vremea răscumpărării, pre fiii tăi cei duhovniceşti deprinzându-i a cânta ca şi cu o singură gură şi inimă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzindu-se vestirea cea despre tine, Părinte Feodosie, în toate părţile, că eşti cela ce judecăţile cele de pre urmă le spui şi cea de obşte Judecată a Domnului pe Icoană o ai zugrăvit, de care şi împăratul minunându-se şi pre tine întrebându-te, ce va face, şi învăţându-l pre el ca să-şi ia aripile Vulturului cele de dimineaţă şi să înconjore cuibul său, de care şi noi minunându-ne îţi cântăm:
Bucură-te, adevăratule Galileean, Cel dintâiu şi Cel de pre urmă;
Bucură-te, că precum dintâiu, unde se vedea Crucea şi Mielul toţi ziceau: Iată, Galileeni sunt;
Bucură-te, că aşa şi pre urmă, unde se vedea Crucea şi Icoana toţi ziceau: Iată, aicea dela Baltă sunt;
Bucură-te, al doilea Moisei, că precum acela au scos din mâinile lui faraon pre Israil, aşa şi tu ai scos pre Creştini din mâna lui antihrist;
Bucură-te, că lui Moisei i s-au dat toiag, cu care el au despărţit marea şi au trecut pre norodul lui Dumnezeu ca pre uscat;
Bucură-te, că aşa şi Cuvioşiei tale ţi s-au dat toiag, cu care ai despărţit marea lumii acesteia şi ai trecut pre norodul lui Dumnezeu ca pre uscat;
Bucură-te, că precum faraon au vrut să-l îngroape pre Moisei şi singur pre sine s-au îngropat, aşa şi pre tine vrând învăţătorii lumii acesteia să te îngroape, singuri pre sine s-au îngropat;
Bucură-te, că precum Moisei au plecat Ceriul şi au înnoit pre norodul lui Israil cel ales, aşa şi tu, Părinte Feodosie, ai plecat Ceriul şi ai înnoit norodul Creştinesc cel ales;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 5

Dumnezeiască stea arătându-te pre Ceriu, care dela apus spre răsărit mergeai şi care te-au văzut pre tine asemenea magilor celor de demult, că precum aceia prin arătarea stelei pre Domnul L-au întâmpinat cu daruri, aşa şi norodul cel Creştinesc, prin învăţăturile tale, cu daruri la Domnul alergând şi pre calea cea strâmtă şi cu scârbe mergând, şi întărindu-se, fiind aceasta voia lui Dumnezeu şi prin tine lucrându-se, dela care ne-am învăţat a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-se minunile lui Dumnezeu care se lucrau întru tine, Părinte Feodosie, Prealăudate, ce încă din copilărie ai zis: Arată-mi Doamne calea în care voi merge; şi de Duhul proorocesc împlinindu-te, către Biserica lui Hristos ai strigat: Pregătiţi-vă încălţămintile voastre şi vă suiţi pre pragul Sfinţeniei lui Dumnezeu, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce mulţime de lucrări întru Hristos ai lucrat şi Lui întreit I-ai slujit;
Bucură-te, bunătate negrăită spre mântuirea multora;
Bucură-te, cel eşti după asemănarea lui David, că precum acela au voit să-I zidească casă lui Dumnezeu, pentru toată lumea şi s-au împlinit prin fiiul său, aşa şi tu, Părinte, ai voit, ca să zideşti casă lui Dumnezeu pentru toată lumea şi s-au împlinit aceasta prin fiiul tău cel duhovnicesc;
Bucură-te, căci precum David au proorocit, că din cetatea Ierusalimului se va logodi Mirele Hristos cu Mireasa, aşa şi tu, Părinte, ai proorocit, că în cetatea Balta se va arăta Mireasa lui Hristos, spre întâmpinarea Mirelui;
Bucură-te, căci precum David se numeşte tată a lui Hristos, aşa şi tu, Părinte, te numeşti tată a Miresei lui Hristos;
Bucură-te, cel ce preste puţine ai fost credincios şi preste multe Dumnezeu te-au pus;
Bucură-te, luminarea care ai arătat drumul cel adevărat;
Bucură-te, raza celor Trei Străluciri a Luminii celei neînserate;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 6

Înalt propovăduitori al Iconomiei lui Dumnezeu, te-ai arătat, Părinte Feodosie, şi ca un al doilea înainte mergători al venirii Zilei celei mari a Domnului, care cu glas înalt către toţi ai strigat: Gătiţi calea Domnului şi drepte faceţi cărările Lui, căci Domnul slavei vine să judece Pământul, toate de obşte să le judece şi să plătească fiecăruia după faptele lui, de unde şi noi cu ajutorul tău trezindu-ne, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind lumina Dreptăţii prin tine, Părinte Feodosie, către toţi ai arătat mărirea lui Dumnezeu şi pre toţi i-ai învăţat, că aproape este Domnul de uşă, de unde adevărat vedem, că în ceasul al unsprezecelea te-ai sculat şi cu cei din început purtători de Dumnezeu Părinţi, dinariul ai primit, pentru aceasta noi te lăudăm zicând acestea:
Bucură-te, mare care ai înecat lumea cei necurată, căci prin tine proorocia lui Daniil s-au împlinit;
Bucură-te, că precum norodul dela Ioan se învăţa a se sili spre Împărăţia lui Dumnezeu, aşa şi dela tine norodul au învăţat a lucra dreptatea lui Dumnezeu;
Bucură-te, crin bine înmiresmat, minunat crescând;
Bucură-te, cel ce cu cei preaînţelepţi întru o bucurie ai intrat;
Bucură-te, îpodobirea cea strălucită a Pravoslaviei;
Bucură-te, ruşinarea şi dezrădăcinarea rascolnicilor;
Bucură-te, trezirea celor ce dorm somnul cel greu;
Bucură-te, ajutorul celor ce voiesc să vieţuiască cu mintea întreagă, căci prin tine Hristos S-au proslăvit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 7

Voind ca să ajungi la alergarea cei desăvârşită a Sfinţilor şi puind în mintea ta acestea, căci de acum totdeauna mergi înaintea Judecăţii lui Hristos, voind a ceti Scripturile, toate cele de obşte, văzând că numai aceia primesc mântuire, care sunt rămaşi în pravoslavnica Credinţă, întru desăvârşit ai luat ranele Domnului asupra ta, căci Miercurea şi Vinerea mâncarea ta îţi era oţet şi rădăcini, purtarea vieţii tale îţi era întru prostimea inimii, iară cu duhul întru rânduiala cei desăvârşită erai şi pildă bună tuturor arătându-te, dela care şi noi ne-am învăţat ai cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Înnoirea darului primind prin tine, mult rugătoriulei pentru Sufletele noastre, care şi făgăduinţa de mântruire prin tine noi o am câştigat, pentru acestea îţi strigăm:
Bucură-te, căci prin tine, Părinte, s-au împlinit cuvântul Mântuitorilui, Care au zis: că ajunge slugii să fie ca stăpânul său;
Bucură-te, căci precum pre Stăpânul Hristos, dinafară de porţile cetăţii L-au scos şi cu cei răi L-au lepădat, aşa şi pre tine te-au scos din Legea Creştinească şi ca pre un făcătoriu de rău te-au lepădat;
Bucură-te, căci precum Mântuitoriul nostru Hristos pricină răscumpărării a toată lumea S-au făcut, aşa şi prin tine înnoirea a toată lumea s-au făgăduit;
Bucură-te, adunarea Turmei lui Hristos cei nebiruită de porţile iadului;
Bucură-te, căci prin tine din potopul păcatului ne-am izbăvit;
Bucură-te, că grele chinuri ai răbdat pentru Dreptate;
Bucură-te, că din genunchile tale au rămas numai oasele, de stat înaintea Mântuitoriului pentru păcatele noastre;
Bucură-te, Îngerulei pământesc şi omulei Ceresc;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 8

Înfrânarii patimilor dându-te, fericitulei Feodosie şi trupul tău cu înfrânarea împodobindu-l, căci trupul tău din cele putrezitoare şi stricăcioase n-au gustat, ci stă şi astăzi ca unul din cei vii, şi cine aleargă la ale tale moaşte Sfinte, cu credinţă şi cu dragoste, le dăruieşti tămăduire şi vindecare Sufletelor şi trupurilor, căci cu adevărat doctor minunat te-ai arătat tuturor, de unde şi noi înfricoşându-ne, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toată împlinirea dragostei lucrându-o pentru Hristos şi Sufletul ţi-ai pus pentru aproapele tău, şi ca un Înger păzitoriu ai fost celor streini şi nemernici, şi de departe răuatea şi zavistia acoperindu-o, şi dreptatea arătându-o, iară noi Sfântă pomenirea ta cu dragoste o cinstim şi cu credinţă îţi strigăm:
Bucură-te, mărturisitoriulei al iubirii şi al dragostei, celei întru Dumnezeu;
Bucură-te, împodobirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, gătirea fiilor Luminii spre războiu cu cei ai întunericului;
Bucură-te, că precum Mântuitoriul Hristos mai înainte au proorocit despre căderea Ierusalimului, aşa şi tu, Părinte Feodosie, ai proorocit despre căderea cei mare a Rossiei;
Bucură-te, că precum dela Apostoli se trage Biserica lui Hristos, aşa şi dela tine se înnoieşte Credinţa cei adevărată în Hristos;
Bucură-te, că precum şi în vremea Apostolilor pre toate drumurile se slăvea Numele lui Hristos, aşa şi în vremea ta Părinte, în toate părţile se slăveşte adevărul lui Hristos;
Bucură-te, stâlp de foc, dela care cei şapte stâlpi ai Bisericii în toată lumea se luminează;
Bucură-te, că ai umplut ulciorul cu lacrimile dragostei tale celei fierbinţi şi l-ai pus la picioarele Mântuitoriului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 9

Toată rânduiala omenească şi duhovnicească, şi a celor săraci şi a celor bogaţi, şi a celor micşoraţi şi a celor înalţi cu smerenia, şi toată îndrăznirea o ai întrecut, Părinte, râvnindu-te cu duhul şi cu puterea lui Enoh, dela care s-au pornit adânc izvor de apă vie, prin care toată boala cei sufletească şi trupească se tămăduieşte, de unde şi noi îndreptându-ne, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Firea a toatei înălţării celei bune, nu poate a alcătui vrednicia ta, lăudându-te, Părinte Feodosie, căci pre tine, gura ta cea proorocească te-au arătat, că mai înainte de Ziua mâniei celei ce va să fie asupra Pământului, te vei arăta propovăduitor şi luminător al Legii lui Hristos, de unde cu dreptate ţi se cuvine a striga ţie unele ca acestea:
Bucură-te, Biserica lui Hristos cei înaltă în cuvânt;
Bucură-te, al Îngerilor mare minune;
Bucură-te, Părintească bucurie şi înălţare;
Bucură-te, lauda Proorocilor şi mărturisirea Apostolilor;
Bucură-te, că cei ce te iubesc pre tine, dela vămile cele din văzduh prin rugăciunile tale se izbăvesc;
Bucură-te, că cine cinsteşte pomenirea ta, se învredniceşte de viaţa cei veşnică;
Bucură-te, al săracilor, al văduvelor şi al celor scăpătaţi mângâiere;
Bucură-te, cel ce după Dumnezeu şi după Maica Domnului în vremea de acum ne eşti mare nădejde şi scăpare;
Bucur-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 10

Tuturor oamenilor mântuire voind şi la toţi aşteptând întoarcerea către înduratul Dumnezeu, pre fiecare la calea adevărului povăţuind şi în Legea dreptăţii întărind, te-ai arătat adevărată mângâiere duhovnicească, căci vine dela Tatăl luminilor şi toţi acei care au adevărată cunoştinţă, adunându-se, întru un glas Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid mare şi nebiruit arătându-te, Preacuvioase Părinte, bună şi neîmpuţinată comoară, întru care Dumnezeu se slăveşte, minunat fiind întru Sfinţii Săi, precum şi noi te fericim:
Bucură-te, ceaşă care izvorăşti untuldelemn al milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că întru Lumina cei cerească ne îndreptezi;
Bucură-te, cel întocmai cu împărăteasa Elena, că aceea au înălţat Crucea Domnului de subt sinagoga cei jâdovească şi au proslăvit-o în toată lumea;
Bucură-te, că aşa şi tu, Părinte, ai scos dreptatea Crucii din întunericul cel păgânesc şi ai proslăvit-o cu credinţa ta cei mare în toată lumea;
Bucură-te, că precum al norodului aceluia, la tot începutul şi sfârşitul le era Crucea, aşa şi la al tău norod, la tot începutul şi sfârşitul le este Crucea;
Bucură-te, că precum împăratul Constantin au proslăvit Legea cei Creştinească în toată lumea, aşa şi tu, Părinte, o ai proslăvit pre Ea;
Bucură-te, că de puterea lumii acesteia nu te-ai cutremurat dar Judecata Domnului o ai arătat;
Bucură-te, că pentru dreptate scârbă şi necaz ai primit, şi fericirea celor goniţi pentru dreptate o ai dobândit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 11

Toată cântarea cei adevărată, nu este îndeajuns, după vrednicia bunătăţilor tale a te lăuda pre tine, Părinte, iară noi din dragoste ne sârguim a proslăvi bunătatea ta cei milostivă, pre care o ai asupra noastră, primeşte dară şi neputincioasa noastră cântare, ca cela ce stai la Prestolul Sfintei Treimi şi te roagă ca să ne izbăvim şi noi de toată necurăţia păcatului, ca din inimă curată să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Îndreptătoriu de Lumină te-ai arătat preste toată faţa Pământului, arătând Lumina Sfintei Troiţe, Celei pline de dar şi de adevăr, că dela Baltă ne-au răsărit nouă Steaua cei de dimineaţă, dela care se vede Soarele dreptăţii, că dela tine s-au mişcat răsăritul şi apusul, miază-zi şi miază-noapte, de unde cei aleşi se adună întru una sobornicească şi apostolească Biserică, dintru care şi noi îţi strigăm:
Bucură-te, slava cei minunată a Sfintei Troiţe, care ne-ai arătat nouă calea cei adevărată spre Ceriu;
Bucură-te, cel ce Sufletele cele căzute le-ai ridicat;
Bucură-te, că adevărată slugă şi prieten al lui Hristos te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce haina lui Hristos, pentru care sorţii s-au aruncat o ai câştigat şi pre noi cu dânsa ne-ai acoperit;
Bucură-te, fulger care ai luminat dela răsărit până la apus;
Bucură-te făclie prin care se vede Crucea şi Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, carte deschisă, din care şi noi ne-am învăţat a-L cunoaşte pre Hristos;
Bucură-te, împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 12

Darul cel bun, care vine dela Tatăl luminilor, prin care tot omul se proslăveşte şi se înalţă prin tine, l-ai câştigat, şi nici odată n-ai încetat a te ruga şi a te oseteni pentru noi, căci aruncând sămânţa cei bună preste tot felul de pământ, ai dat talantul tău la fiecare schimbători, ca atunci când va veni Domnul, să iei al tău cu dobândă, prin care şi noi arvunindu-ne vieţii veşnice, şi făcându-ne fii ai Bisericii lui Hristos, dintru care ne-am învăţat şi noi să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11


Cântăm lui Dumnezeu, minunată proslăvirea şi mărirea ta, o, fericitulei Părinte Feodosie, lăudăm mare sârguinţa ta şi fericim mutarea ta, cea întru cuvioşie, că mutându-te la viaţă, nici pre noi săracii nu ne-ai lăsat, ci ne-ai arătat nouă, cele, pre care şi bărbatul doririlor, Daniil, dorea să le vadă şi dintru care mâinile noastre spre războiu cu fiii lui Dan le-am ridicat, iară ţie din dragoste îţi cântăm:
Bucură-te, că întru pomenirea ta, Sfinte Părinte Feodosie, Biserica lui Hristos rămâne nebiruită de porţile iadului;
Bucură-te, că te-ai arătat, pentru ca toată lumea să ia dela tine întărire pre cei şapte stâlpi;
Bucură-te, că în Ceriuri, în slava cei nesfârşită, cu Îngerii împreună te desfătezi;
Bucură-te, că tu eşti cinstea şi râvnirea patriarhilor, şi rânduială proorocească, care din Scriptură eşti aşteptat;
Bucură-te, darulei apostolesc şi evanghelicesc, cu care pre noroade le-ai învăţat şi nouă moştenire ne-ai lăsat;
Bucură-te, că şi cu mucenicii în sfânta încununare te afli, pentru răbdarea şi îndrăzneala cei ai purtat, asemenea lor;
Bucură-te, că şi în adunarea mărturisitorilor te afli, căci ai iubit mărturisirea cei adevărată şi întru o bunătate cu toţi Sfinţii ai plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, prea dulce şi prea fericită faţă înaintea Sfintei Troiţe, că prin tine la vreme de necaz, împărăţia Ceriului de către toţi s-au proslăvit;
Bucură-te, Sfinte Părinte Feodosie dela Balta, lauda şi podoaba a toată lumea!

Condacul 13

O, Mare, minunatulei şi slăvitulei, Părinte Feodosie dela Balta, primeşte astăzi şi dela noi această mică rugăciune, a nevrednicilor fiilor tăi şi o du înaintea Celui Preaînalt, a Domnului nostru Iisus Hristos, pre Care roagă-L să ne trimită nouă Mare mila Lui, prin care să ne izbăvim de tot lanţul diavolesc, care au împiedicat toată lumea aceasta şi ne fă moştenitori ai Împărăţiei Ceriurilor, ca în veci să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se ceteşte de trei ori, apoi se mai cetesc încă odată Icosul 1 şi Condacul 1, după care se ceteşte Rugăciunea către Sfântul Părintele nostru Feodosie dela Balta.

Rugăciune către Sfântul Părintele nostru Feodosie dela Balta

O, Fericite şi Preacuvioase Părinte Feodosie!
Ticălos om sânt eu înaintea lui Dumnezeu şi înaintea Cuvioşiei tale şi voiesc ca răzvrătirea mea, cei întru mine şi întru Dumnezeu, să o împac prin a ta mijlocire Sfântă şi Dumnezeiească.
O, Cuvioase Părinte Feodosie, tu unirea cu Dumnezeu o ai iubit, iară eu, ticălosul, am iubit strigarea şi gâlceava cei lumească, pentru aceasta te rog, ajută neputinţei mele, cu rugăciunile tale, căci singur eu, de tot mă voi pierde.
Ştiu, că Dumnezeu este adevărat, curat, fericit, drept şi iubitoriu de oameni, şi în vecii vecilor viu.
Iară eu sânt deşărtăciune, rău, crud, nenorocit, nedrept şi întotdeauna orb, judecă-mă întru toate acestea, căci spre Lumină mă mişc şi dela tine îmi cer ajutoriul. Nu mă lăsa, o, Sfinte Feodosie, ci cu rugăciunile tale mă înviază şi pre mine, că altceva nu am ce să mai zic, fără numai că zidirea lui Dumnezeu sânt, ca şi tot omul. Pentru aceasta, roagă pre Dumnezeul meu, Iisus Hristos, ca să mă pomenească şi pre mine în Cartea aceea, care pre lemnul Crucii o au scris cu palmele Sale, cu cerneală de sânge şi de dânsa s-au cutremurat Ceriul şi Pământul, şi Soarele şi-au pierdut lumina sa, iar Pământul s-au crăpat până la iad şi morţii afară au ieşit.
Iară eu, nevrednicul, ştiind că şi tu de rând cu toţi Sfinţii ai luat pecetea ta pe Cartea aceea şi ai parte cu ea, te rog, pomeneşte-mă şi pre mine întru pecetea ta. Căci, Singur Domnul nostru Iisus Hristos au zis Sfinţilor Săi Apostoli, că toată fărâmitura ce se împrăştie din cele cinci pâini, să o strângeţi în coşuri.
Deci, Cuvioase slujitoriulei al lui Dumnezeu, Feodosie, te rog, eu, fărâmitura cei împrăştiată prin iarbă, strânge-mă şi pre mine în coşniţa ta şi mă du la Hambarul tău, cel care toată viaţa ta te-ai sârguit a-l aduna. Iart-mă Cuvioase Părinte Feodosie şi roagă pre milostivul Dumnezeu, ca să mă ierte şi El, şi să mă miluiască, că în mari nevoi sânt aşezat şi, ştiu, că acei fărădelege, afară se vor lepăda cu toţi necuraţii şi păcătoşii. Şi cine dară mă va chema atuncea, înlăuntrul cămării Mirelui, fiind eu strein şi neştiind pre nimenea?
Pentru aceasta te rog, o, Preacuvioase Părinte Feodosie, ca să mă chemi şi pre mine la Mirele Hristos, căci de mă vei chema şi eu voi ajunge la El, apoi să mă şi sprijineşti întru Dânsul, ca să nu-L mai pierd nici odată, ci în veci întru El să rămân. Amin.


Просмотров: 2351 | Autor: viostil | Raiting: 0.0/0 |
Radio LOGOS
Calendar ortodox
RSS Logos.md
Statistică


Online total: 1
Oaspeţi 1
Utilizatori 0


Check google pagerank for viostil.moy.su
Flag Counter
Copyright Viostil © 2024